Przejdź do treści

Socializerzy i komunikacja społeczna w Internecie

Socializer to osoba szczególnie aktywna w komunikacji w Internecie: tak w sferze prywatnej i towarzyskiej, jak i zawodowej. Termin ten bywa jednak rozmaicie rozumiany. Pojęcie to rozpatruje się zwłaszcza w odniesieniu do przemian pokoleniowych: różnic co do tego, jak komunikuje się w social media starsze i młodsze pokolenie. Od socializerów odróżnia się osoby, które z dowolnych powodów unikają zaangażowania na Facebooku, na Instagramie czy na Twitterze. Określa się tak również osoby, które prowadzą w mediach społecznościowych działalność pożyteczną społecznie. Zgodnie z brytyjską ortografią języka angielskiego, stosuje się też zapis socialiser

Socializer jako internetowy aktywista społeczny

Znaczenie terminu „socializer” jest płynne: często oznacza ono aktywistę społecznego działającego w Internecie, na wzór aktywistów ruchów miejskich, aktywistów ekologicznych itp. Są to więc animatorzy działalności na rzecz dobra publicznego w social media i w całym Internecie. Tak rozumiany socializer może być także facylitatorem, koordynatorem i moderatorem dyskusji prowadzonych w Internecie – tak w social media, jak i na forach internetowych. Typowe aktywności, w którą angażują się tak rozumiani socializerzy to crowdsourcing (pozyskiwanie dóbr, usług, zadań, idei i zwolenników w dużych i otwartych grupach, co umożliwiają przede wszystkim social media) i crowdfunding (finansowanie społecznościowe projektów, w tym także działalność charytatywna w Internecie).

Kiedy indziej „socializer” to pewnego rodzaju model aktywizmu w Internecie. W takim kontekście słowo to odnosi się do kompetencji i sposobów działania internetowych aktywistów. Wyróżnia się cztery takie modele:

  • socializer – osoba nastawiona na zdobywanie nowych członków społeczności i intensywny kontakt z nimi. W crowdsourcingu socializer nastawiony jest na zaspokajanie potrzeb całej społeczności.
  • learner – osoba nastawiona na zdobywanie w Internecie wiedzy i nowych wiadomości, nie tylko przez pasywne przeglądanie stron internetowych, ale także poprzez dyskusję w Internecie. Z punktu widzenia crowdsourcingu model ten wiąże się z pozyskiwaniem od zbiorowości społecznych (np. grup na Facebooku) cennych informacji.
  • reporter – osoba nastawiona na dostarczanie społeczności nowych, nieznanych dotąd informacji, a także nowych dóbr.
  • reviewer – osoba nastawiona na sprawdzanie i walidację informacji pozyskiwanych w komunikacji internetowej.

Socializer jako osoba zaangażowana w komunikację w Internecie

Socializer to także osoba, która postrzega dostępne w Internecie środki komunikacji jako podstawowe, ważniejsze niż komunikacja poza Internetem. Tak relacje osobiste, jak i zawodowe socializerzy budują więc głównie posługując się internetowymi kanałami komunikacyjnymi.

W przypadku osób starszych, są to przede wszystkim osoby wyżej wykształcone lub posiadające duże rodziny, z którymi pragną utrzymywać stały kontakt. W przypadku osób młodszych, socializerzy to przede wszystkim osoby o ekstrawertycznym profilu psychologicznym – zainteresowane zabawą, modą i bieżącymi trendami kulturowymi. Młodzi socializerzy posługują się stale komunikacją za pomocą smartfonów, odczuwając potrzebę stałego kontaktu z nowymi zjawiskami społeczno-kulturowymi. Występują u nich też silne potrzeby uczestnictwa w życiu towarzyskim. Socializer zainteresowany jest także samymi nowinkami technologicznymi, które pojawiają się w Internecie – w tym zwłaszcza nowymi usługami dostępnymi w social media oraz nowymi aplikacjami na smartfonach. Prowadzi to często do uzależnienia od Internetu, zwłaszcza od aktywności w mediach społecznościowych.

Przeciwieństwem aktywnego zaangażowania w procesy komunikacyjne za pomocą nowych technologii jest technofobia komunikacyjna – tego rodzaju lęk dotyka osoby w każdym wieku, najczęściej są to jednak osoby w wieku przedemerytalnym i emerytalnym. Socializer to często przeciwieństwo tradycjonalisty, a więc osoby, która przywiązana jest do sposobów i technik komunikacji stosowanych w latach jej młodości. Wycofanie technologiczne i wykluczenie cyfrowe dotyczą jednak również osób młodych. W przypadku wykluczenia cyfrowego, brak aktywności komunikacyjnych w Internecie wiąże się z brakiem odpowiednich umiejętności, a często także zasobów finansowych.

Media społecznościowe

Ze względu na swoją popularność w ostatnich latach media społecznościowe są powszechnie znane jako nowe medium, które może być wykorzystywany jako instrument marketingowy przez firmy. Media społecznościowe są odpowiednie nie tylko dla dużych firm, ale także dla małych i średnich przedsiębiorstw. Umożliwiają prowadzenie działań marketingowych na skuteczne sposoby, mimo braku umiejętności, ograniczonych zasobów finansowych i konkurencji z dużymi firmami.

Reklama dla marek

Przedsiębiorstwa używające mediów społecznościowych mają więcej możliwości promowania swoich marek, towarów lub usług globalnie. Social media dziś odgrywają kluczową rolę w gospodarce rozwoju i wzrostu zatrudnienia oraz są siłą napędową nowych innowacji.

W dzisiejszym świecie biznesu działania marketingowe za pośrednictwem aplikacji społecznościowych pozwalają firmom i klientom dyskutować i dzielić się informacjami. Jako platforma interaktywna, media społecznościowe umożliwiają: angażowanie się w kontakt z obecnymi klientami, przyciąganie nowych klientów, zwiększenie sprzedaży, budowanie wizerunku marki. To jedne z wielu korzyści.

Efektywność

Firmy mogą z powodzeniem wykorzystywać media społecznościowe do promowania swojej działalności ze względu na
coraz większą liczba użytkowników w mediach społecznościowych w dzisiejszych czasach. Większość właścicieli firm i marketerów zamierza zainwestować w dobrze funkcjonujące media społecznościowe, ponieważ to tam można znaleźć interesariuszy, w tym klientów i dostawców.

Użyteczność jest jednym z czynników badanych jako ważny czynnik wpływający na korzystanie z mediów społecznościowych. Korzystanie z mediów społecznościowych może poprawić skuteczność marketingu. Szerokie zastosowanie przekłada się na popularność tej formy komunikacji także w innych sferach życia: biznesie, edukacji, miejscu pracy i na co dzień. Świat w dużej mierze przeniósł się współcześnie do internetu.

Social media umożliwiają dotarcie z przekazem do wszystkich zakątków globu. Ogromną zaletą jest zdolność mediów społecznościowych do wychodzenia poza większość krajów na świecie. Media społecznościowe są zatem przydatne w dostępie do rynków globalnych w celu ekspansji marek, produktów lub usług.

Łatwość użycia wpływa również na wykorzystanie mediów społecznościowych w celach marketingowych. Użycie social mediów w znacznym stopniu zmniejsza wysiłek, jaki musi być włożony w tradycyjne działania marketingowe. Badania pokazują, że to głównie łatwość obsługi jest czynnikiem determinującym korzystanie z mediów społecznościowych w
stowarzyszeniach zawodowych. Stwierdzono również, że łatwość użytkowania jest głównym czynnikiem, który wpływa na korzystanie z blogów lub webblogów.

Oprócz czynników omówionych powyżej, przyjemność jest kolejnym czynnikiem wpływającym na korzystanie z mediów społecznościowych. Social media wręcz uzależniają swoich użytkowników. Dlatego przeniesienie działań marketingowych w tę sferę zwiększa szansę powodzenia. Korzyści można by wymieniać bez końca. Jedno jest pewne. Jeśli chcesz osiągnąć sukces na dzisiejszym rynku, musisz zadbać o dobry PR w mediach społecznościowych.